20000 photos of India, 1280960


Rajasthan photos


Jaipur

Hawa Mahal (Palace of Winds) Jaipur city palace

'Jantar Mantar' astronomical observatory

Madhavendra hill palace

The road from Jaipur to Ajmer & Pushkar


Pushkar


Brahma temple Savitri temple


Ajmer

Jodhpur

Jaisalmer

Mount Abu

Udaipur


Jagdish temple City Palace (Mewar) of Udaipur

Zoo & park Chipmunks